Στο παρεκκλήσιο της καθολικής εκκλησίας στο

 Horw, Zumhostrasse 2, 6048

15 Απριλίου 2023, στις 20.00 λειτουργία της Αναστάσεως.