ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ
Griechische Gemeinde Luzern

Postfach 2807, 6002 Luzern
www.griechischegemeindeluzern.ch

Αγαπητά μέλη

Η γενική μας συνέλευση δεν θα γινει...λογω...κορονοιου...δεν ειναι πλάκα...


Liebe Mitgliedern

Leider müssen wir unsere Generalversammlung verschieben. Grund dafür ist der Ausbruch des Coronavirus in Luzern.

 

Λουκέρνη 8. Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας

Η ετήσια γενική συνέλευση μας θα γίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020,στο εστιατόρειο ΑΜΜΟΣ, Pfistergasse 16, 6003 Luzern. Αρχίζει στις 15.00.

Σαν μέλη πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Προτάσεις και υποψηφιότητες για το Δ.Σ. γραπτώς εως τις 28 Φεβρουαρίου, στην διεύθηνση της Κοινότητας Postfach 2807, 6002 Luzern.    

Όπως πάντα το Apero και το φαγητό, τα προσφέρει η Κοινότητα,τα ποτά πληρώνει κάθε ένας μόνος του. Τα μη μέλη,πληρώνουν και το φαγητό τους.

 Δήλωση συμμετοχής : kalfidis@bluewin.ch  041 312 18 85,

079 317 10 76, Γεώργιος Καλφιδης

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Χαιρετισμός του Προέδρου,παρώντα μέλη.

2.    Πεπραγμένα

3.    Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

4.    Αναφορά Γραμματείας και Ταμίου.

5.    Αναφορά Ελεγκτών

6.    Ελληνικο σχολειο

7.    Εκλογή μελών Δ.Σ. (χρειαζόμαστε 2)

8.    Προτάσεις μελών

9.    Προτάσεις Δ.Σ.

10. Διάφορα θέματα

 

      

Griechische Gemeinde Luzern
Ελληνική Κοινότητα Λουκέρνη

Postfach 2807, 6002 Luzern
www.griechischegemeindeluzern.ch

Luzern, 8. Februar 2020

Einladung zur Generalversammlung

Liebe Mitglieder und Freunde

Die diesjährige Generalversammlung findet am Sonntag, 8. März 2020, um 15.00 Uhr im Restaurant AMMOS, Pfistergasse 16, 6003 Luzern, statt.

Als Mitglieder müssen wir daran teilnehmen, ohne dass dies obligatorisch ist.

Kandidaturen als Vorstandsmitglied wie auch Anträge der Mitglieder sind bis 28. Februar 2020, schriftlich einzureichen an Postfach 2807, 6002 Luzern. Um 16.00 Uhr ist Beginn der Generalversammlung, ca. 17.30 Uhr Apéro, anschliessend Abendessen. Getränke auf eigene Rechnung. Nichtmitglieder müssen für das Essen selber aufkommen.

Anmeldungen: kalfidis@bluewin.ch oder 041 312 18 85, 079 317 10 76 Georgios Kalfidis

Traktanden

1.       Begrüssung des Präsidenten und Präsenz Mitglieder

2.       Jahresbericht des Präsidenten

3.       Wahlen der Stimmenzähler

4.       Jahresbericht Sekretariat und Kassier

5.       Bericht der Revisoren

6.       Griechische Schule

7.       Neue Vorstand Mitglieder (wir brauchen 2)

8.       Anträge der Mitglieder

9.       Anträge des Vorstandes

10.  Verschiedenes

 

Der Präsident Georgios Moutafis   Die Sekretärin Nasia Kakaraki